Uitspraak Hoge Raad: Inkomstenbelasting.

expertise:

Cassatie

10 april 2020

Artikel 3.65 Wet IB 2001; geruisloze inbreng onderneming? Zijn belanghebbenden na inbreng van de onderneming winst uit onderneming blijven genieten door het aangaan van een partnership? Samenstel van rechtshandelingen.

ECLI:NL:HR:2020:645, 10 april 2020, 18-02421.

Lees hier de volledige uitspraak.