Uitspraak Hoge Raad: Informatieplicht notaris

expertise:

Cassatie

19 februari 2016

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht notaris t.a.v. mogelijkheid niet-opeisbaarheidsclausule in testament op te nemen (art. 4:82 BW). Rol verslaglegging notaris i.v.m. stelplicht nakoming informatieplicht.

ECLI:NL:HR:2016:288, 19 februari 2016, nr. 15/01318

Klik hier voor de volledige uitspraak.