Uitspraak Hoge Raad: Incidentele vordering tot voeging in cassatie

expertise:

Cassatie

11 juni 2015

Procesrecht. Incidentele vordering tot voeging in cassatie (art. 217 Rv). Belang (HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:768, NJ 2015/206). Nadelige gevolgen van de uitkomst van de procedure waarin men zich voegt. Is mogelijke precedentwerking een voldoende belang?

ECLI:NL:HR:2015:1602, 12 juni 2015, nr. 15/00167

Klik hier voor de volledige uitspraak.