Uitspraak Hoge Raad: Incident tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad van veroordeling tot betalen gebruiksvergoeding voormalige echtelijke woning

expertise:

Cassatie

19 maart 2015

Procesrecht, personen- en familierecht. Incident tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad van veroordeling tot betalen gebruiksvergoeding voormalige echtelijke woning. Bij beoordeling in aanmerking te nemen regels.

ECLI:NL:HR:2015:688, 20 maart 2015, nr. 14/04367

Klik hier voor de volledige uitspraak.