Uitspraak Hoge Raad in BANNING Cassatie: Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 oktober 2015

De Hoge Raad heeft inmiddels uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen die waren gesteld over het kindgebonden budget en de hoogte van kinderalimentatie. De Hoge Raad heeft op duidelijke wijze aangegeven dat bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking dient te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind aan een bijdrage, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Ook heeft de Hoge Raad nadrukkelijk aangegeven dat er geen onderscheid dient te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget. De Hoge Raad heeft daarbij het advies gevolgd van de A-G. 

Met de uitspraak van de Hoge Raad is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de wijze waarop de behoefte van een kind aan een bijdrage dient te worden vastgesteld. Het is niet langer de overheid die primair in de kosten van een kind zou moeten voorzien, maar het zijn de ouders zelf. Nadrukkelijk heeft de Hoge Raad het ontvangen van kindgebonden budget (inclusief alleenstaande ouderkop) niet buiten beschouwing gelaten, maar aangegeven dat dit moet worden meegenomen als een inkomenscomponent aan de zijde van de verzorgende ouder (vaak de moeder).  

Het is nu eenmaal zo dat kinderen geld kosten. Dat hoort niet de veranderen na een scheiding. Beide ouders blijven immers primair verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van hun kinderen.  

Met het vorenstaande komt er ook binnen de rechtspraak duidelijkheid over de wijze waarop met de kosten van kinderen in relatie tot het kindgebonden budget moet worden omgegaan.

Het zal nog lastig worden hoe zal moeten worden omgegaan met al die zaken waarin vanaf 1 januari 2013 – toen de Expertgroep Alimentatienormen – voor het eerst heeft geadviseerd om het kindgebonden budget in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen – moet worden omgegaan. Immers, als gevolg van de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen is sindsdien – voor de berekening van de hoogte van de alimentatie – de behoefte van het kind sterk verminderd met als gevolg dat geen of een aanmerkelijk lagere kinderalimentatie ten laste van de niet-verzorgende ouder is vastgesteld. Die aanbeveling is door veel gerechten gevolgd.

Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad.

Klik hier voor de uitspraak van de A-G.

Klik hier voor de nieuwsbrief van de Hoge Raad.