Uitspraak Hoge Raad: Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie voor arbeidsgeschillen met haar werknemers

expertise:

Cassatie

18 december 2015

Internationaal publiekrecht. Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (European Space Agency) voor arbeidsgeschillen met haar werknemers. Toegang tot de rechter (art. 6 EVRM); biedt interne ‘Appeals Board’ een rechtsgang met effectieve rechtsbescherming? Rechtspraak EHRM; toepassing van Unierecht.

ECLI:NL:HR:2015:3609, 18 december 2015, nr. 14/04364

Klik hier voor de volledige uitspraak.