Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht.

expertise:

Cassatie

05 april 2019

Schenking onder uitsluitingsclausule (art. 1:94 lid 2, onder a (oud) BW) aan vrouw. Bedrag gestort op gemeenschappelijke bankrekening van man en vrouw en daarna uitgegeven aan diverse bestedingen waaronder huishouding en consumptieve uitgaven. Heeft vrouw recht op vergoeding jegens de gemeenschap? Bewijslastverdeling.

ECLI:NL:HR:2019:504, 5 april 2019, 18-00548

Lees hier de volledige uitspraak.