Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

13 juli 2018

Verdeling gemeenschap. Verdeling vermogensbestanddelen zonder verrekening van de waarde; verbod van reformatio in peius.

ECLI:NL:HR:2018:1211, 13 juli 2018, nr. 17/04463

Klik hier voor de volledige uitspraak.