Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

16 oktober 2020

Art. 1:141 BW. Verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden; bewijslastverdeling (art. 1:141 lid 3 BW). Pensioenverevening; af te storten pensioenbijdrage.

ECLI:NL:HR:2020:1631, 16 oktober 2020, 19-01954.

Lees hier de volledige uitspraak.