Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht. Pensioenrecht.

expertise:

Cassatie

13 juli 2018

Tussen twee huwelijken van partijen opgebouwde pensioenaanspraak (waarop Wvps van toepassing is) is afgekocht, en afkoopsom is tijdens huwelijk geïnvesteerd in een gemeenschappelijke woning. Vergoedingsrecht jegens huwelijksgemeenschap voor afkoopbedrag?

ECLI:NL:HR:2018:1180, 13 juli 2018, nr. 17/04947

Klik hier voor de volledige uitspraak.