Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht. IPR.

expertise:

Cassatie

17 januari 2020

Recht dat van toepassing is op grond van Huwelijksvermogensverdrag. Verhouding van onaanvaardbaarheidsexceptie van art. 10:9 BW tot Huwelijksvermogensverdrag.

ECLI:NL:HR:2020:70, 17 januari 2020, 18-03866

Lees hier de volledige uitspraak.