Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht.

expertise:

Cassatie

07 oktober 2022

Afrekening finaal verrekenbeding alsof algehele gemeenschap van goederen had bestaan (‘alsof’-beding); art. 1:142 BW. Vraag of echtgenoten slechts regels over omvang wettelijke gemeenschap op het oog hadden of ook mogelijkheid van vergoedingsrechten als bedoeld in art. 1:95 lid 2 BW en art. 1:96 lid 4 BW.

ECLI:NL:HR:2022:1389, 7 oktober 2022, 21/00518.

Lees hier de volledige uitspraak.