Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht.

expertise:

Cassatie

15 juli 2022

Echtscheiding; pensioenverevening; pensioen opgebouwd in eigen vennootschap, afstorten commerciële waarde pensioenaanspraak, alternatieve verzekering, art. 2 lid 2 Wvps en art. 3 lid 1 Wvps, motivering. Erfenis onder uitsluitingsclausule, vergoedingsrecht tegenover de huwelijksgemeenschap, art. 1:94 (oud) BW.

ECLI:NL:HR:2022:1080, 15 juli 2022, 21/00802.

Lees hier de volledige uitspraak.