Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht.

expertise:

Cassatie

13 maart 2020

Afwikkeling van periodiek verrekenbeding na echtscheiding (art. 1:141 BW en art. 1:136 BW). Wijze van begroting van te verrekenen bedragen. Uitleg van verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden in verband met aanspraak uit stamrecht.

ECLI:NL:HR:2020:417, 13 maart 2020, 18-04213.

Lees hier de volledige uitspraak.