Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht

expertise:

Cassatie

17 februari 2017

IPR, huwelijksvermogensrecht. Omvang huwelijksgoederengemeenschap, art. 1:94 lid 2 BW. Onroerende zaken verkregen krachtens Italiaans erfrecht zonder uitsluitingsclausule, terwijl het Italiaanse recht geen algehele gemeenschap van goederen kent. Redelijkheid en billijkheid.

ECLI:NL:HR:2017:276, 17 februari 2017, nr. 15/05538

Klik hier voor de volledige uitspraak.