BANNING Cassatie: Huwelijksgoederenrecht. Verdeling gemeenschap

expertise:

Cassatie

22 februari 2019

Verknochtheid van aanspraak op ontslagvergoeding voor zover deze strekt tot vervanging van inkomen na ontbinding huwelijksgemeenschap (zie HR 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:270).

ECLI:NL:HR:2019:273, 22 februari 2019, 18-02659

Lees hier de volledige uitspraak.