Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht woonruimte.

expertise:

Cassatie

24 april 2020

Mate van contractsvrijheid bij huur van geliberaliseerde woonruimte. Overeengekomen bedrag voor door huurder te betalen servicekosten en kosten VvE. Toetsing door de rechter? Uitleg van art. 7:259 BW. Niet redelijk voordeel (art. 7:264 BW).

ECLI:NL:HR:2020:808, 24 april 2020, 19-00457.

Lees hier de volledige uitspraak.