Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht.

expertise:

Cassatie

18 februari 2022

Art. 7:272 lid 2 BW. Beëindiging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik. Doet verlenging huurovereenkomst voor bepaalde tijd door rechter ingevolge art. 7:273 lid 2 BW huurovereenkomst van rechtswege eindigen? Kan de rechter tijdstip einde huurovereenkomst vaststellen op een datum gelegen vóór zijn uitspraak?

ECLI:NL:HR:2022:270, 18 februari 2022, 20/02736.

Lees hier de volledige uitspraak.