Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht

expertise:

Cassatie

23 februari 2018

Huurrecht. Onder(ver)huur. Schiet hoofdhuurder die onbevoegd is (geworden) tot onderverhuur tekort in de nakoming jegens zijn onderhuurder, of kan hij het genot van de zaak (nog) aan de onderhuurder verschaffen? Art. 7:201, 7:203 en 7:204 BW. Ontbinding op de voet van art. 6:80 BW in zodanig geval. Wie heeft aanspraak op de (gebruiks)vergoeding van art. 7:225 BW?

ECLI:NL:HR:2018:284, 23 februari 2018, nr. 16/06180

Klik hier voor de volledige uitspraak.