Uitspraak Hoge Raad: Hoor en wederhoor. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:1229, 10 september 2021, 20/01557)

13 september 2021

Verzoek om te mogen reageren op nieuwe stellingen en producties in het laatste processtuk afgewezen. Art. 19 Rv, art. 6 EVRM. Cassatie niet mogelijk wegens gebrek aan feitelijke grondslag.

ECLI:NL:HR:2021:1229, 10 september 2021, 20/01557.

Lees hier de volledige uitspraak.