Uitspraak Hoge Raad: Hof trekt eindarrest in en wijst nieuw arrest

expertise:

Cassatie

04 december 2015

Procesrecht. Hof trekt eindarrest in en wijst nieuw arrest. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Schending van hoor en wederhoor is geen kennelijke fout als bedoeld in art. 31 Rv (HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8693, NJ 2012/625). Rechter kan niet zelf de rechtskracht van zijn uitspraak aantasten, ook niet met instemming van partijen. Nieuwe cassatietermijn tegen ‘ingetrokken’ arrest.

ECLI:NL:HR:2015:3476, 4 december 2015, nr. 14/05031

Klik hier voor de volledige uitspraak.