Uitspraak Hoge Raad: Herverkaveling; Wet inrichting Landelijk gebied (Wilg).

expertise:

Cassatie

06 maart 2020

Beroep tegen besluit tot vaststelling van Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). Belang van indeling in bodemgeschiktheidsklassen voor vaststelling ruilplan (fase 1) en voor vaststelling LGR (fase 2). Verwijzing naar HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1020. Invloed van ontsluitingssituatie van een perceel op verandering van waarde als gevolg van de ruilverkaveling.

ECLI:NL:HR:2020:382, 6 maart 2020, 19-01323.

Lees hier de volledige uitspraak.