Uitspraak Hoge Raad: Herstel kennelijke fout

expertise:

Cassatie

10 juni 2016

Insolventierecht, procesrecht. Herstel kennelijke fout door analogische toepassing van art. 31 Rv? Is brief rechter-commissaris aan rechtbank aan te merken als beschikking?

ECLI:NL:HR:2016:1167, 10 juni 2016, nr. 15/05509

Klik hier voor de volledige uitspraak.