Uitspraak Hoge Raad: Griffierecht ter zake van verzoekschrift tot faillietverklaring van een v.o.f. en van haar vennoten

expertise:

Cassatie

15 juli 2016

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Griffierecht ter zake van verzoekschrift tot faillietverklaring van een v.o.f. en van haar vennoten (na HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251). Is het griffierecht één maal verschuldigd of voor elk van de verzochte faillissementen afzonderlijk? Art. 3 lid 2 en 15 lid 1 Wgbz.

ECLI:NL:HR:2016:1515, 8 juli 2016, nr. 16/01160

Klik hier voor de volledige uitspraak.