Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht. Erfpacht. Opstal. Erfpachtafhankelijk opstalrecht. Verlenging.

expertise:

Cassatie

22 april 2022

Vernietigbaarheid vergoedingsbeding? Toepasselijkheid art. 5:105 jo 5:99 BW? Overgangsrecht. Onmiddellijke werking. Art. 68a, 170, 171 Ow NBW. Verjaring. Art. 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Corona. Digitale zitting. Openbare zitting. Art. 121 Grondwet. Art. 27 Rv. Bij wet bepaalde uitzondering.

ECLI:NL:HR:2022:628, 22 april 2022, 20/03066.

Lees hier de volledige uitspraak.