Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht.

expertise:

Cassatie

03 april 2020

Verpanding van auteursrecht op software. Is voldaan aan vereiste dat het object van pandrecht in de pandakte voldoende bepaald dan wel bepaalbaar is? Art. 3:84 lid 2 BW en art. 3:98 BW.

ECLI:NL:HR:2020:590, 3 april 2020, 18-05525.

Lees hier de volledige uitspraak.