Uitspraak Hoge Raad: Gezondheidsrecht. Overeenkomstenrecht. Digitale inkoopprocedure.

expertise:

Cassatie

14 oktober 2022

Is tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder een zorgovereenkomst tot stand gekomen? Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 3:61 lid 2 BW).

ECLI:NL:HR:2022:1456, 14 oktober 2022, 21/03694.

Lees hier de volledige uitspraak.