Uitspraak Hoge Raad: Gezagsbeslissingen minderjarigen. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter

expertise:

Cassatie

27 maart 2014

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.