Uitspraak Hoge Raad: geschil over jaarlijkse verhuur vakantiewoning

expertise:

Cassatie

29 januari 2016

Vermogensrecht, procesrecht. Geschil over jaarlijkse verhuur vakantiewoning. Is vordering tot nakoming meegenomen in bindend adviesprocedure? Ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring; gevolgen (HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684, NJ 2012/684).

ECLI:NL:HR:2016:152, 29 januari 2016, nr. 14/04174

Klik hier voor de volledige uitspraak.