Uitspraak Hoge Raad: Geschil over afgesproken rente in hypotheekakte

expertise:

Cassatie

15 juli 2016

Contractenrecht. Geschil over afgesproken rente in hypotheekakte. Uitleg volgens objectieve maatstaf of volgens Haviltex-maatstaf? (HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8933, NJ 2011/111; HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2904, NJ 2013/240).

ECLI:NL:HR:2016:1511, 8 juli 2016, nr. 15/00608

Klik hier voor de volledige uitspraak.