Uitspraak Hoge Raad: Geldt voor de huur van roerende zaken ook art. 39 lid 1 Fw?

expertise:

Cassatie

08 januari 2015

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Vraag of art. 39 lid 1 Fw ook geldt voor de huur van roerende zaken. Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend.

ECLI:NL:HR:2015:42, 9 januari 2015, nr. 14/03426

Klik hier voor de volledige uitspraak.