Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht.

expertise:

Cassatie

17 november 2023

Wet op het financieel toezicht. Clawback. Vordering tot terugbetaling van variabele beloning op grond van art. 1:127 lid 3 onder a Wft. Moet financiële onderneming procedures, criteria of beleid hebben vastgelegd om bevoegdheid tot terugvordering van variabele beloning te kunnen uitoefenen?

ECLI:NL:HR:2023:1567, 17 november 2023, 22/03145.

Lees hier de volledige uitspraak.