Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht

expertise:

Cassatie

02 december 2016

Financieel recht. Effectenlease Dexia. Vraag of bij toepassing van zogenoemde hofformule de (procentuele) premie Ziekenfondswet in mindering moet worden gebracht op ‘besteedbaar netto-maandinkomen’.

ECLI:NL:HR:2016:2749, 2 december 2016, nr. 15/03746

Klik hier voor de volledige uitspraak.