Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht.

expertise:

Cassatie

12 april 2019

Effectenlease (Dexia). Negatieve verklaring voor recht; daarvoor vereist belang; stelplicht en bewijslast. Advisering en schadeverdeling. Buitengerechtelijke kosten en van kleur verschieten ex art. 6:96 lid 3 BW en art. 241 Rv. Geen belang bij slagen klacht in principaal cassatieberoep i.v.m. gegrondheid klacht in voorwaardelijk incidenteel beroep.

ECLI:NL:HR:2019:590, 12 april 2019, 17-05108.

Lees hier de volledige uitspraak.