Uitspraak Hoge Raad: Familie- en jeugdrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

18 maart 2022

Machtiging tot uithuisplaatsing. Machtiging is niet binnen drie maanden ten uitvoer gelegd waardoor deze is vervallen (art. 1:265 lid 3 BW). Voldoende belang bij beoordeling in hoger beroep? Art. 8 EVRM. Moest hof gevolg geven aan op de voet van art. 810a lid 2 Rv gedaan verzoek tot deskundigenonderzoek?

ECLI:NL:HR:2022:395, 18 maart 2022, 21/02894

Lees hier de volledige uitspraak.