Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

expertise:

Cassatie

24 maart 2017

Faillissementsrecht. Pluraliteitsvereiste. Moet Hoge Raad terugkomen van het krachtens vaste rechtspraak voor faillietverklaring geldende vereiste dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft?

ECLI:NL:HR:2017:488, 24 maart 2017, nr. 16/03087

Klik hier voor de volledige uitspraak.