Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht.

expertise:

Cassatie

28 januari 2022

Afkoop begrafenispolis van gefailleerde door curator? Art. 22a Fw. Art. 7:976 BW. Waarde begrafenispolis valt buiten faillissement, toepassing schuldsaneringsregeling en vereffening nalatenschap.

ECLI:NL:HR:2022:105, 28 januari 2022, 20/01320.

Lees hier de volledige uitspraak.