Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht.

expertise:

Cassatie

28 januari 2022

Kan curator girale betaling die daags na faillissement is voldaan vanaf op naam van failliet staande bankrekening die debetsaldo vertoont, als onverschuldigd terugvorderen van schuldeiser? Betekenis van fixatiebeginsel, paritas creditorum en art. 20, 23 en 24 Fw. Toepassing van HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689?

ECLI:NL:HR:2022:80, 28 januari 2022, 20/01888.

Lees hier de volledige uitspraak.