Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht.

expertise:

Cassatie

21 juni 2019

Verrekening ex art. 53 lid 1 Fw door bank met schuld uit bodemverhuurconstructie. Is uitzondering van HR 22 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0995 (Tiethoff q.q./NMB) van toepassing?

ECLI:NL:HR:2019:995, 21 juni 2019, 18-00911.

Lees hier de volledige uitspraak.