Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht.

expertise:

Cassatie

27 november 2020

Verzet tegen tussentijdse uitdelingslijst (art. 184 Fw). Door derde ten gunste van crediteur van de schuldenaar gestelde bankgarantie; heeft de derde een boedelvordering wegens ongerechtvaardigde verrijking omdat de bankgarantie ten onrechte is getrokken en het geïnde bedrag is terugbetaald aan de boedel? Uitleg arbitraal vonnis.

ECLI:NL:HR:2020:1892, 27 november 2020, 19/04692.

Lees hier de volledige uitspraak.