Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

expertise:

Cassatie

24 november 2017

Faillissementsrecht. Verrekening vordering opdrachtgever met verpande vorderingen van gefailleerde opdrachtnemer. Art. 53 Fw. Komt pandhouder beroep op art. 6:136 BW toe? Onzekerheidsexceptie (art. 6:37 BW). Hoor en wederhoor.

ECLI:NL:HR:2017:3017, 24 november 2017, nr. 16/05102

Klik hier voor de volledige uitspraak.