Uitspraak Hoge Raad: Faillissement.

expertise:

Cassatie

12 april 2019

Toestemming van rechter-commissaris aan curatoren om door gefailleerde ingestelde fiscale procedure over te nemen en in te trekken (art. 68 lid 2 Fw). Ontvankelijkheid van hoger beroep van gefailleerde en bestuurder van gefailleerde tegen beschikking van de rechter-commissaris (art. 67 Fw).

ECLI:NL:HR:2019:589, 12 april 2019, 18-01924.

Lees hier de volledige uitspraak.