Uitspraak Hoge Raad: Exploitatieovereenkomst met gemeente

expertise:

Cassatie

08 juli 2016

Exploitatieovereenkomst met gemeente. Nietigheid wegens strijd met exploitatieverordening (art. 42 Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud)). Onverschuldigde betaling. Vergoeding van de waarde van door de gemeente verrichte werkzaamheden, art. 6:210 lid 2 BW. Voldaan aan eisen van HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3532, NJ 2016/159 (Michielse/Gemeente Reusel-De Mierden)? Marktwaarde van door de gemeente verrichte prestaties.

ECLI:NL:HR:2016:1441, 8 julin 2016, nr. 15/01170

Klik hier voor de volledige uitspraak.