Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht

expertise:

Cassatie

31 maart 2017

Erfrecht. Aandeel in goed van de nalatenschap verbeurd wegens opzettelijke verzwijging van dat goed? Art. 3:194 lid 2 BW, vereisten. Vervalt de sanctie na inkeer? Vergelijking met art. 1:135 lid 3 BW (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3475, NJ 2016/15). Stelplicht en bewijslast. Grenzen rechtsstrijd.

ECLI:NL:HR:2017:565, 31 maart 2017, nr. 15/05398

Klik hier voor de volledige uitspraak.