Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht, procesrecht. Cassatie in het belang der wet.

expertise:

Cassatie

04 mei 2018

Art. 4:209 lid 1 BW; kan in één beschikking zowel kosteloze vereffening van nalatenschap als opheffing van de vereffening worden bevolen? Verschuldigdheid van griffierecht; Wet griffierechten burgerlijke zaken. Parallel met kosteloze behandeling van faillissement en opheffing van faillissement (art. 16-18 Fw).

ECLI:NL:HR:2018:681, 4 mei 2018, nr. 18/00363

Klik hier voor de volledige uitspraak.