Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht.

expertise:

Cassatie

03 februari 2023

Vereffening van nalatenschap. Mogelijkheid van tussentijdse uitdelingen. Vraag in hoeverre vereffenaar bevoegd is tussentijdse uitdelingslijst in te trekken. Art. 4:218 BW; art. 180 lid 1 Fw.

ECLI:NL:HR:2023:145, 3 februari 2023, 21/05303.

Lees hier de volledige uitspraak.