Uitspraak Hoge Raad: Eis van volledige voorlezing van de notariële akte

expertise:

Cassatie

29 maart 2016

Erfrecht. Testament verleden in tegenwoordigheid van twee getuigen. Eis van volledige voorlezing van de notariële akte, art. 43 lid 2 Wet op het notarisambt. Sanctie van vernietigbaarheid, art. 4:109 BW. Stelplicht en bewijslast.

ECLI:NL:HR:2016:504, 25 maart 2016, nr. 14/05950

Klik hier voor de volledige uitspraak.