Uitspraak Hoge Raad: Effectenleaseovereenkomst

expertise:

Cassatie

09 december 2016

Effectenleaseovereenkomst. Gebondenheid aan Duisenberg-regeling wanneer één van beide echtgenoten het Dexia-Aanbod heeft aanvaard en de andere met beroep op art. 1:89 BW een verklaring tot buitengerechtelijke vernietiging van de effectenleaseovereenkomst heeft uitgebracht, terwijl die vernietiging niet door Dexia is aanvaard?

ECLI:NL:HR:2016:2835, 9 december 2016, nr. 15/00293

Klik hier voor de volledige uitspraak.