Uitspraak Hoge Raad: Douanerechten.

expertise:

Cassatie

02 oktober 2020

Artt. 220 en 221 CDW; art. 7:7 Algemene Douanewet; het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel; douanewaarde; verlengde verjaringstermijn; ontduiken van douanerechten.

ECLI:NL:HR:2020:1544, 2 oktober 2020, 18-03521.

Lees hier de volledige uitspraak.