Uitspraak Hoge Raad: Dividendbelasting

expertise:

Cassatie

03 maart 2017

Dividendbelasting. Artikel 10, lid 2, Wet op de dividendbelasting 1965 (tekst tot 1 januari 2008). Artikel 56 EG (thans artikel 63 VWEU). Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over het arrest BNB 2015/203 stelt de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het HvJ EU over de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting aan een buitenlands beleggingsfonds dat heeft belegd in Nederlandse aandelen.

ECLI:NL:HR:2017:342, 3 maart 2017, nr. 16/03954

Klik hier voor de volledige uitspraak.